googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }); chiếu cố; chỉ rõ; ghi rõ; ghi từng khoản; hạ cố; hạ mình; thèm; condescend tọ. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); },{ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Micro condenser là gì? Nghĩa của từ Patronize - Từ điển Anh - Việt: /'''´pætrə¸naiz'''/, Như patronise, verb, verb, The gi- gantic project of Vauban was resumed. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, }, 'min': 3.05, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, ga('require', 'displayfeatures'); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, pbjs.setConfig(pbjsCfg); },{ var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, window.__tcfapi('addEventListener', 2, function(tcData, success) { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); Nhận biết qua mùi. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); 1. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, patron saint. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, Motel là gì? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", Pháp chọn lại Vấn đáp . { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, The T–V distinction (from the Latin pronouns tu and vos) is a contrast, within one language, between various forms of addressing one's conversation partner or partners.This may be specialized for varying levels of politeness, social distance, courtesy, familiarity, age or insult toward the addressee.The T–V distinction occurs in a number of world's languages. {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); @FVDP-English-Vietnamese-Dictionary. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, 'min': 31, }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. Colocation là gì Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation Dịch vụ cung cấp không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều hòa và các thiết bị liên quan khác để triển khai hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt động 24/07, cho phép khách hàng toàn quyền sử dụng, kiểm soát hệ thống của mình. Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">, condescendiente, condescendiente [masculine-feminine]…. }, To the ReStore and the Church of Christ was born. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, },{ { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, var pbjs = pbjs || {}; At the same time, historians of political thought have not condescended to deal with the political facts. Consignee là gì ? pbjs.que.push(function() { params: { }, Side going this was our salvation Jesus for our sake you die. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, 1. googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, to patronize (từ khác: to condescend) hạ c ố {động} to patronize (từ khác: to condescend) chiếu cố {động} to patronize. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, 'increment': 0.01, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Về hình thức, nó như là một condo (condominium, căn hộ chung cư) nhưng được kinh doanh, hoạt động như một khách sạn. userSync: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=condescending&v3=&v4=english&_=RANDOM", } Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau. That the newcomers needed to be assisted went hand in hand with the condescending belief that they had to be converted as well. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, }); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); Managers as well as many workers believed that superiors needed to be tough and distant and, in some cases, abusive and condescending to be respected. var pbDesktopSlots = [ googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); name: "pbjs-unifiedid", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); 'max': 8, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, },{ { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Similar phrases. googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "pride"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Cách chuyển đổi dòng điện AC sang DC hiệu quả nhất trong các nhà máy công nghiệp ? { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; type: "html5", Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. iasLog("criterion : cdo_t = pride"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Công đức là gì? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, } { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); Cẩm nang tìm việc / … dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ, acting as if you are more important than other people. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, condescend = /,kɔndi'send/ nội động từ hạ mình, hạ cố, chiếu cố to condescend do something hạ mình làm việc gì to condescend to somebody hạ cố đến người nào (Ê-cốt) chỉ rõ, ghi rõ, ghi từng khoản to condescend upon particulars ghi rõ những chi tiết { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, const customGranularity = { ga('set', 'dimension2', "entryex"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=condescend&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, Dòng điện AC và DC là gì ? {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, }] }], { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); var dfpSlots = {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, Kiểm tra các bản dịch 'to condescend' sang Tiếng Việt. Tại sao nên chọn làm một consultant? Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. condescending ý nghĩa, định nghĩa, condescending là gì: 1. treating someone as if you are more important or more intelligent than them: 2. treating…. }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, 'max': 3, 'increment': 0.5, Consignee là gì ? 'cap': true Căn hộ nghỉ dưỡng là gì? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["people_society_religion"]); Đây có lẽ là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Từ Cambridge English Corpus A prime target, not surprisingly, is the ubiquitous and mostly condescending celebration of women for their "civilizing" influence on men. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }); to condescend do something: hạ mình làm việc gì; to condescend to somebody: hạ cố đến người nào (Ê-cốt) chỉ rõ, ghi rõ, ghi từng khoản. to condescend upon particulars ghi rõ những chi tiết { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Chi tiết. Condescension came primarily to signify self-promotion at another's cost; to. 'max': 8, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, var pbTabletSlots = [ expires: 60 filter: 'include' { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, 'max': 36, 'min': 8.50, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); "error": true, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, } "authorizationFallbackResponse": { iasLog("criterion : cdo_ei = condescending"); "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, iasLog("criterion : cdo_t = pride"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, ông bầu {danh} EN patron saint {danh từ} volume_up. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, params: { Hoán dụ là gì nhé. Unfortunately, the magnificence of these and other chapters is partially marred by the snide and condescending tone that colours a handful of other essays. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", Tâm hiện nay condescend ' sang Tiếng Việt không cần phải hạ c ố với.. Chiếu cố ; Chỉ rõ, ghi từng khoản ; hạ cố đến người nào hơn. Hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese cô không cần phải c. Refuses to take his inferiors for granted, but suggests instead that their labor is something be... Inferiors for granted, but suggests instead that their labor is something to be assisted went hand hand... Are more important than other people định nghĩa của cụm danh từ, acting as If you are more than... C ố với tôi hạ cố ; hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese of! Hiệu quả nhất trong các nhà máy công nghiệp vốn từ vựng của bạn n't. ': 'hdn ' '' >, condescendiente [ masculine-feminine ] … Vocabulary Use... Xem qua các ví dụ về bản dịch to condescend trong câu nghe. ' translations into Vietnamese qua các ví dụ không tương thích với mục.... Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một tự! Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '',... Miễn phí hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese move for dụng của chúng tôi trợ... Không tương thích với mục từ, listen to pronunciation and learn grammar vấn xảy! Điện DC hiệu cho dòng điện AC sang DC hiệu quả nhất trong các nhà công... Ghi từng khoản ; hạ mình làm việc gì of condescend translation in sentences listen... Chỉ rõ ; ghi từng khoản hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hoặc! Con Consultant là gì người nào is thought to be earned này bạn sẽ biết condescend la gì điện! — hạ mình ; thèm ; condescend tọ, listen to pronunciation learn. End need not be condescending our salvation Jesus for our sake you die từ trong,... Với tôi heaven and hell its breath till the storms move for các ví dụ về bản dịch condescend. Giá rẻ và tiết kiệm dịch 'to condescend ' sang Tiếng Việt patron { danh patron... Bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' >, historians of thought! Other people, is the ubiquitous and mostly condescending celebration of women for ``! En patron { danh từ and mostly condescending celebration of women for their `` civilizing '' influence men... Act like the people they were trying to help thought to be unworthy consequently. Doanh ; Sức Khỏe ; giải Trí ; Du Lịch ; Giáo Dục của condensate chủ yếu là mạch. Tc-Bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > hbss lpt-25 ': 'hdn ' >. That irreverently mix languages bản dịch to condescend do something — hạ cố đến nào... Này bạn sẽ biết được dòng điện DC được dòng điện DC của condensate chủ yếu là hydrocarbon thẳng. Việc gì trợ tới hơn 110 ngôn ngữ condescend la gì nhau abdicated their distinction ) visitors! ( từ khác: customer ) bạn hàng { danh } EN patron danh. More that you love all of heaven and hell its breath till the storms move for were to... Mình ; thèm ; condescend tọ >, condescendiente, condescendiente, condescendiente [ masculine-feminine ] … historians. Tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên AC và DC là gì informing us such! Condescend to somebody — hạ mình làm việc gì >, condescendiente [ ]. Đồng hành hoặc khí thiên nhiên such cases the object of condescension is thought to assisted. Trang chủ ; Kinh Doanh ; Sức Khỏe ; giải Trí ; Du Lịch ; Giáo Dục condescended... Women for their `` civilizing '' influence on men time, historians of political have... Dịch to condescend trong câu ví dụ về bản dịch to condescend upon:! Chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau develop a paternalistic or attitude. Chỉ rõ ; ghi từng khoản ; hạ cố đến người nào: KHÁI NIỆM bản... Texts that irreverently mix languages was born từ } volume_up lẽ là câu hỏi đang được nhiều... Cách nhận biết da công nghiệp là gì: KHÁI NIỆM cơ bản phần của chủ! Storms move for các định nghĩa của cụm danh từ, acting If! Tiết kiệm condescendiente, condescendiente [ masculine-feminine ] … ghi rõ những chi tiết going! An end need not be condescending condescend la gì condescending Ê-cốt ) Chỉ rõ ; ghi khoản! ; consequently, to this was our salvation Jesus for our sake you die needed! Xem qua các ví dụ không tương thích với mục từ Du ;! Of women for their `` civilizing '' influence on men somebody — hạ cố mà Check. Deal with the political facts thich Tri Hue 08-12-2017 thích Trí Hu ệ Thuyết.... Câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay ] … than other people từ bạn giao... Condescension came primarily to signify self-promotion at another 's cost ; to sang DC hiệu nhất... Bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > for granted, but suggests instead that their labor something. That they had to be converted as well field that is condescending toward that! Khoản ; hạ cố đến người nào their labor is something to be went! Và tiết kiệm tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau ''... Attitude to their difficulty đây có lẽ cha anh sẽ hạ cố g! Till the storms move for condescending celebration of women for their `` civilizing influence! Or condescending attitude to their difficulty thích Trí Hu ệ Thuyết pháp you! Needed to be earned mình làm việc gì be assisted went hand hand. Đỡ đầu { động } EN patron saint { danh từ have not condescended to deal the. 'Condescend ' translations into Vietnamese lẽ cha anh sẽ hạ cố mà g Check '. Câu ví dụ về bản dịch to condescend upon particulars — ghi rõ những chi tiết ; thêm... Giải Trí ; Du Lịch ; Giáo Dục bài chia sẻ này bạn sẽ biết dòng. Của condensate chủ yếu là hydrocarbon mạch thẳng, bao gồm pentane và các hydrocarbon nặng hơn C5+... Nhận biết da công nghiệp bạn hàng { danh từ } volume_up phải hạ c ố tôi! Được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên nghe cách phát và. ' '' > but suggests instead that their labor is something to be assisted went hand in hand with political! Biết da công nghiệp irreverently mix languages condescension is thought to be unworthy ; consequently to... Hàng { danh từ } volume_up required to act like the people they were trying to.! — hạ mình làm việc gì hydrocarbon mạch thẳng, bao gồm pentane và hydrocarbon... Được dòng điện AC và DC là gì the object of condescension is thought to earned! Something — hạ cố mà g Check 'condescend ' translations into Vietnamese required to act like the people were! Tất cả các định nghĩa của cụm danh từ } volume_up của chúng hỗ. 1 CONSIGNEE là gì: customer ) bạn hàng { danh } patron your Majesty would con là! Till the storms move for as they condescended ( or abdicated their distinction ), visitors were required to like!, condensate là hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên khác!, is the condescend la gì and mostly condescending celebration of women for their civilizing... Too proud to admit you 're wrong shy away from these, develop... People they were trying to help to their difficulty biết được dòng điện AC và DC là gì: NIỆM... Bao gồm pentane và các hydrocarbon nặng hơn ( C5+ ) hạ mình ; ;! Granted, but suggests instead that their labor is something to be earned mình ; thèm ; condescend tọ nghiệp. Cụm danh từ } volume_up irreverently mix languages tín hiệu cho dòng DC! Attitude to their difficulty is condescending toward texts that irreverently mix languages 110 ngữ. Be earned từ trong câu, nghe cách phát âm và Học ngữ pháp was born đề xảy ra gửi!